Lov i ribolov

Beljanska bara se sastoji iz sedam jezerskih basena. Jezera su oplemenjena raznovrsnim ribljim vrstama i ornitofaunom, te se smatra da postoje realni potencijali za njenu zaštitu. Očuvani prirodni ambijent privlači veliku pažnju posetilaca različitih motiva kretanja, od ribolova, lova, izletnika, ljubitelja autentične seoske slike života koja se odvija u naseljenim mestima koja se naslanjaju na njih.

gatstvo ihtiofaune omogućava razvoj individualnog i grupnog ribolovnog turizma. Prisutne su sve vrste rečne ribe: šaran, tolstolobik, amur, linjak, štuka i smuđ; riba je krupna i u odličnoj je kondiciji. Pored sportskog ribolova, ovde možete da obezbedite i prethodno potrebnu dozvolu za ribolov. Na bazenu dva, na kojem je izgrađen Beljanski raj, nalaze se 33 prostrane platforme. Ribolovačka mesta su raspoređena na 50 metara. Svako mesto ima talpu, što omogućava potpun konfor za ribolovce. Ovaj basen je dugačak 1.850 metara, širinok 75-120 metara, a dubok 2-3,5m.

Gde je ribolov tu je i lov. Blizina lovišta LU Bečej, LU Turija, LU Srbobran i LU Radičević, ukazuju na veliko bogatstvo divljači koja je dostupna na njihovim prostorima. Od lovne divljači se može naći: srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica, grlica, gugutka i ostala sitna divljač.